sobota, 25 maja 2019

Wolna sobota

Dzisiejsza sobota to ważny dzień w naszej edukacji. Możliwość wspólnej zabawy, dzielenie się zabawkami, zaproszenie do wspólnej gry, umiejętność samodzielnego zagospodarowania czasu, aktywna zabawa z rówieśnikami, umiejętność odnalezienia się w różnych grupach zadaniowych. Bycie razem, a czasem oddzielnie. Zgodna zabawa, często szukanie kompromisu i samodzielne rozwiązywanie problemów. To wszystko być może ważniejsze niż dzień spędzony nad zeszytem czy podręcznikiem, w szkolnej ławce. Być może kiedyś, drugoklasiści nie będą pamiętać, jak wyglądał ich kolejny podręcznik, ale zapamiętają dzień, który różnił się od innych, dał poczucie swobody i wolności oraz zabawy w szkole.
Rodzicom dziękujemy za owoce, lody oraz inne słodkości.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza