poniedziałek, 5 marca 2018

Zaprogramuj przyszłość ...

...na zajęciach komputerowych.
Uczniowie przeszli już wiele zajęć w zakresie programowania. Początkowo było kodowanie na macie, zabawy z użyciem kubeczków. Były zajęcia z robotami, które można było zaprogramować. Poznali szyfry i kody oraz system zero-jedynkowy w dyktandach graficznych.
Obecnie, na zajęciach komputerowych sięgamy do gier online, które w sposób przystępny wprowadzają dzieci w świat programowania. Pierwszoklasiści bardzo chętnie wykonują takie zadania, pokonują kolejne etapy przechodzą na coraz wyższe poziomy.
Bardzo cieszy fakt, że nawet najsłabsi uczniowie poprzez gry uczą się programować i nie stwarza im to problemu. Bardzo dobrze posługują się symbolami, tworzą skrypty, usprawniając przy tym orientację w przestrzeni (w prawo, w lewo), uczą się myślenia przyczynowo-skutkowego, budowania strategii, wytrwałości. Uczą się też metodą prób i błędów.
Zachęcam do zapoznania się z grami, które lubimy.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza